Bước 1

Kéo ảnh chụp màn hình từ màn hình nền của bạn lên một thiết bị ở bên phải.

Bước 2

Tùy chỉnh hình ảnh được tạo và kéo vào màn hình nền của bạn để lưu.
Xoay
Không có hình ảnh chèn vào.