Bước 1

Kéo ảnh chụp màn hình từ máy tính của bạn vào một thiết bị dưới đây.

Thiết bị cũ

Bước 2

Chỉnh sửa hình ảnh mới tạo và kéo vào máy tính của bạn để lưu.
Xoay

Chưa cung cấp hình ảnh nào.