Trình tạo hình minh hoạ thiết bị

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sử dụng trình tạo hình minh hoạ thiết bị để nhanh chóng chèn ảnh chụp màn hình ứng dụng vào hình minh họa thiết bị. Hình minh hoạ mà bạn tạo ra sẽ giúp bạn trình bày nội dung ảnh chụp màn hình ứng dụng đẹp hơn trên trang web hay trên các tài liệu quảng bá khác.

Trên nhiều thiết bị Android, bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng một tổ hợp phím: Nhấn và giữ đồng thời nút Nguồn và nút Giảm âm lượng. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình trong Android Studio.