Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Các công cụ và tài liệu giúp bạn chuẩn bị nội dung quảng bá để sử dụng trong hoạt động tiếp thị.
Hướng dẫn thiết kế, mẫu và ví dụ để tạo biểu tượng ứng dụng cho Cửa hàng Google Play.
Nguyên tắc và tài liệu tải xuống về thương hiệu Android và Google Play.
Nhanh chóng tạo huy hiệu cho ứng dụng và tải huy hiệu có độ phân giải cao, được bản địa hoá sang nhiều ngôn ngữ.
Kéo và thả ảnh chụp màn hình ứng dụng vào hình minh hoạ thiết bị, để có hình ảnh quảng bá đẹp hơn và cải thiện phần trình bày trực quan.
Tổng quan về các đặc điểm thiết bị và các phiên bản nền tảng đang hoạt động trong hệ sinh thái Android.
Tạo các đường liên kết đưa người dùng đến ứng dụng mà bạn đã phát hành trên Google Play, qua thao tác duyệt xem hoặc tìm kiếm.
Phân phối ứng dụng theo cách bạn muốn, qua cửa hàng hay phương thức phân phối bất kỳ.