API Bài đánh giá trong ứng dụng trên Google Play

API Bài đánh giá trong ứng dụng trên Google Play cho phép bạn nhắc người dùng gửi xếp hạng và bài đánh giá trên Cửa hàng Play mà không cần rời khỏi ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Nhìn chung, luồng bài đánh giá trong ứng dụng (xem hình 1) có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào trong suốt hành trình của người dùng ứng dụng. Trong luồng, người dùng có thể xếp hạng ứng dụng của bạn bằng hệ thống xếp hạng 1 đến 5 sao và thêm nhận xét tùy ý. Sau khi gửi, bài đánh giá sẽ được đưa lên Cửa hàng Play và cuối cùng sẽ được hiển thị.

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tránh việc sử dụng sai API, có các nguyên tắc nghiêm ngặt mà ứng dụng của bạn phải tuân thủ về thời điểm yêu cầu bài đánh giá trong ứng dụngthiết kế lời nhắc đánh giá.

Quy trình đánh giá trong ứng dụng cho người dùng

Hình 1. Luồng bài đánh giá trong ứng dụng cho người dùng

Yêu cầu về thiết bị

Bài đánh giá trong ứng dụng chỉ hoạt động trên những thiết bị sau:

  • Thiết bị Android (điện thoại và máy tính bảng) chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên đã cài đặt Cửa hàng Google Play.
  • Thiết bị Chrome OS đã cài đặt Cửa hàng Google Play.

Các yêu cầu về thư viện Play Core

Để tích hợp các bài đánh giá trong ứng dụng, ứng dụng của bạn phải sử dụng Thư viện Play Core phiên bản 1.8.0 trở lên.

Khi nào nên yêu cầu bài đánh giá trong ứng dụng

Hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau để giúp bạn quyết định thời điểm yêu cầu người dùng đánh giá trong ứng dụng:

  • Kích hoạt luồng bài đánh giá trong ứng dụng sau khi người dùng đã trải nghiệm ứng dụng hoặc trò chơi đủ để đưa ra phản hồi hữu ích.
  • Đừng nhắc người dùng đánh giá quá nhiều. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu sự thất vọng của người dùng và hạn chế việc sử dụng API (xem mục về hạn mức).
  • Ứng dụng của bạn không nên đặt câu hỏi cho người dùng trước hoặc ngay lúc hiện nút hoặc thẻ xếp hạng, bao gồm các câu hỏi về ý kiến của họ (chẳng hạn như "Bạn có thích ứng dụng không?") hoặc câu hỏi dự đoán (chẳng hạn như "Có bạn xếp hạng 5 sao cho ứng dụng này không").

Hướng dẫn thiết kế

Hãy thực hiện theo các hướng dẫn này khi bạn xác định cách tích hợp các đánh giá trong ứng dụng vào ứng dụng của mình:

  • Hiển thị thẻ nguyên trạng, mà không can thiệp hoặc sửa đổi thiết kế hiện tại theo bất kỳ cách nào, bao gồm kích thước, độ mờ, hình dạng hoặc các thuộc tính khác.
  • Không thêm bất kỳ lớp che nào lên trên hoặc xung quanh thẻ.
  • Thẻ và nền của thẻ phải ở lớp trên cùng. Khi thẻ xuất hiện, không được loại bỏ thẻ bằng lập trình. Thẻ sẽ tự động bị loại bỏ dựa trên thao tác cụ thể của người dùng hoặc cơ chế bên trong của Cửa hàng Play.

Hạn mức

Để cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, Google Play thực thi hạn mức giới hạn thời gian đối với tần suất hiển thị hộp thoại đánh giá cho người dùng. Do hạn mức này, việc gọi phương thức launchReviewFlow nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: dưới một tháng) không phải lúc nào cũng hiển thị hộp thoại.

Do hạn mức có thể thay đổi, nên điều quan trọng là phải đưa logic của riêng bạn và nhắm mục tiêu thời điểm yêu cầu đánh giá tốt nhất có thể. Ví dụ: bạn không nên sử dụng tùy chọn kêu gọi hành động (chẳng hạn như nút) để kích hoạt API vì người dùng có thể đã đạt đến hạn mức và luồng sẽ không được hiển thị, làm hỏng trải nghiệm người dùng. Đối với trường hợp sử dụng này, hãy chuyển hướng người dùng đến Cửa hàng Play.

Tích hợp các bài đánh giá trong ứng dụng của bạn

Tìm hiểu cách tích hợp bài đánh giá trong ứng dụng vào ứng dụng của bạn, tùy thuộc vào môi trường phát triển:

Điều khoản dịch vụ và an toàn dữ liệu

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Thư viện bài đánh giá trong ứng dụng của Play, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Bộ phát triển phần mềm Play Core. Vui lòng đọc hiểu tất cả các điều khoản và chính sách hiện hành trước khi truy cập thư viện.

An toàn dữ liệu

Thư viện Play Core mang đến giao diện trong thời gian chạy của ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Do đó, khi bạn sử dụng Play Core trong ứng dụng của mình, Cửa hàng Play sẽ chạy các quy trình riêng, trong đó có việc xử lý dữ liệu được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Google Play. Thông tin dưới đây mô tả cách thư viện Play Core xử lý dữ liệu để giải quyết các yêu cầu cụ thể từ ứng dụng của bạn.

Bài đánh giá trong ứng dụng

Dữ liệu thu được về mức sử dụng Dữ liệu do người dùng nhập (xếp hạng và đánh giá ở dạng văn bản tự do)
Mục đích của việc thu thập dữ liệu Dữ liệu đã thu thập được dùng để lại bài đánh giá trên Cửa hàng Play.
Mã hóa dữ liệu Dữ liệu đã được mã hóa
Chia sẻ dữ liệu Dữ liệu thu thập được sẽ dùng trong đánh giá công khai trên Cửa hàng Play hoặc nếu ứng dụng của bạn đang trong quá trình thử nghiệm khép kín, thì dữ liệu đã thu thập sẽ được chia sẻ riêng tư với nhà phát triển ứng dụng.
Xóa dữ liệu Người dùng có thể xóa bài đánh giá của họ trong tài khoản Cửa hàng Google Play hoặc Tài khoản Google.

Mặc dù chúng tôi hướng đến tính minh bạch nhất có thể, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung phản hồi trong biểu mẫu mục an toàn dữ liệu của Google Play về việc thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trên ứng dụng của bạn cũng như các phương pháp bảo mật.